Afbeelding van een reeks positieve vinkjes die in de ruimte zweven binnen schildvormige pictogrammen. Deze afbeelding staat op de AVG Assessment-pagina van DPO Consultancy en symboliseert de grondige en veilige evaluaties die worden uitgevoerd om te voldoen aan de AVG-regelgeving

AVG Assessment

Bepalen of je bedrijf AVG proof is en je privacyniveau beoordelen

AVG Assessment: beoordeel jouw privacy compliance

Elk bedrijf dat persoonsgegevens verwerkt moet dat doen conform alle verplichtingen uit de AVG. Een AVG Assessment is het beste startpunt om te beoordelen in hoeverre je voldoet aan de AVG en andere relevante wetgeving op het gebied van dataprivacy. Wat wij je bieden:

 

 • Een duidelijk inzicht in jouw huidige compliance-niveau
 • Een analyse van alle relevante privacy-documenten, zoals
  • Privacybeleid
  • Privacy- en cookie statement
  • Retentiebeleid
  • Datalek-procedure
 • Concrete adviezen voor verbetering

Op deze manier ontdek jij de risico’s die jouw organisatie loopt met betrekking tot privacy en gegevensbescherming en kun jij deze effectief oplossen. Dit is echter geen eenmalige beoordeling. Processen veranderen, kennis verdwijnt en nieuwe systemen (en privacywetgeving) worden geïntroduceerd. Het is daarom verstandig om minstens één keer per jaar een AVG Assessment uit te voeren, zodat je op de hoogte blijft van de AVG Compliance van je bedrijf. Onze flexibele aanpak stelt je in staat om meer de diepte in te gaan dan een traditioneel AVG Assessment, omdat het verder gaat dan slechts formele naleving en gericht is op prestatieverbetering.

Waarom een AVG Assessment uitvoeren?

In het digitale tijdperk is een beoordeling van jouw niveau van privacy essentieel om jouw organisatie op koers te houden temidden van de snelle groei van datagestuurde technologieën, privacyregelgeving en groeiende zorgen over de privacy van persoonlijke gegevens. Het is een concrete toepassing van het verantwoordingsbeginsel dat in de AVG wordt genoemd, omdat het je helpt de volgende vragen te beantwoorden:

 

 • Worden persoonsgegevens rechtmatig verwerkt?
 • Zijn mijn verwerkingsactiviteiten AVG-conform?
 • Zijn er beleidsregels en procedures om datalekken of verzoeken om toegang van betrokkenen snel en effectief af te handelen?

Als je privacy en gegevensbescherming serieus wilt aanpakken, is een AVG Assessment de logische eerste stap om te bepalen wat je moet doen.”

Elena Sheikh – Consultant Privacy & Gegevensbescherming

Functionaris Gegevensbescherming bij Secure2Go | PO-as-a-Service bij Wittebrug

LL.M | CIPP/E | CIPM

Portrait of Elena Sheikh, data privacy consultant at DPOC, embodying the expertise and diligence in conducting GDPR assessments. Elena's proficiency reflects the commitment of DPO Consultancy to safeguarding clients handling of personal data and achieving GDPR Compliance

Onze AVG Assessment Checklist

Tijdens de beoordeling worden alle privacygerelateerde aspecten gecontroleerd en geëvalueerd om het huidige AVG Compliance-niveau en de bijbehorende risico’s te beoordelen, eventuele gaps te identificeren en te bepalen wat moet worden verbeterd. Onze AVG Assessment Checklist kijkt onder andere naar:

 

 • Gegevensverwerkingen
 • Privacy Governance structuur
 • Register van verwerkingen
 • Privacybeleid en alle andere relevante privacy-documenten
 • Opleidings- en trainingsplan
 • Externe partijen (bv. verwerkersovereenkomsten en internationale datatransfers)
 • Inzageverzoeken en wissingsverzoeken
 • Gegevensbeschermingseffectbeoordelingen (DPIA)
 • Het managen van datalekken
 • Andere toepasselijke wet- en regelgeving inzake data privacy (bv. WGBO, Wwft, AI Act)

Zodra de beoordeling is voltooid, wordt een volledig rapport geleverd met de aanbevolen maatregelen die nodig zijn om AVG Compliance te bereiken en te behouden.

Voer samen met ons jouw AVG Assessment uit!

DPO Consultancy is de aangewezen partner voor een onafhankelijke en professionele privacybeoordeling. Ons internationale team van data privacy experts is op de hoogte van alle huidige wet- en regelgeving en beheerst alle aspecten van een goed privacy- en gegevensbeschermingsbeleid.

 

Vind de kwetsbaarheden! Wij classificeren alle geïdentificeerde risico’s en aandachtspunten, en vertalen deze naar tastbare actiepunten die jouw organisatie kan implementeren om de naleving van de AVG en alle andere relevante wet- en regelgeving op het gebied van gegevensprivacy te verbeteren. Neem gerust contact met ons op door onderstaand formulier in te vullen of een e-mail te sturen naar info@dpoconsultancy.nl.

Neem contact op!

We beantwoorden je vraag binnen 24 uur

Stel je vraag

Bekijk onze privacyverklaring.

Liever direct contact?

We kijken ernaar uit om je te helpen!