Tools

Download gratis een checklist, stappenplan of template

Stappenplan Transfer Impact Assessment

Wanneer je organisatie persoonsgegevens doorgeeft aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER), is het belangrijk om in deze landen te zorgen voor hetzelfde beschermingsniveau. In sommige gevallen bent u wettelijk verplicht om daarvoor een Transfer Impact Assessment (TIA) uit te voeren. In dit stappenplan leggen we wanneer je een TIA moet uitvoeren en welke stappen je moet doorlopen bij een TIA.

Checklist verwerkersovereenkomst

Als een organisatie voor de verwerking van persoonsgegevens een derde partij inschakelt, zoals een boekhouder, moeten die verantwoordelijkheden vastgelegd worden in een verwerkingsovereenkomst. Hoe stel je zo’n verwerkersovereenkomst op? Welke zaken moet je verplicht opnemen? En waar kun je nog meer aan denken? Dat leggen we uit in deze tool. We geven je de handvatten om een goede verwerkersovereenkomst te maken en ervoor te zorgen dat je afspraken met verwerkers duidelijk op papier staan.

Checklist register van verwerkingen

Organisaties die structureel persoonsgegevens verwerken zijn volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) verplicht om een register van verwerkingen bij te houden. Maar wat is een register van verwerkingen eigenlijk? En wat moet er volgens de AVG precies in staan? In deze checklist zetten we de belangrijkste zaken voor je op een rij en lichten we toe hoe je invulling geeft aan de wettelijke verplichte onderdelen.

Stappenplan datalekprotocol

Een datalek kan iedere organisatie overkomen, het belangrijkste is hoe dit datalek wordt afgehandeld en welke vervolgstappen er worden genomen om datalekken in de toekomst te voorkomen. Met dit stappenplan helpen we je organisatie om een datalekprotocol op te stellen.

Niet gevonden wat je zocht?
Vraag het een van onze experts!