Privacy voor life sciences

Breng privacymanagement in lijn met GxP

7

Een stevige uitdaging

Kwaliteitsmanagement en compliance met wet- en regelgeving zijn belangrijke onderwerpen voor life science bedrijven. Privacymanagement past naadloos binnen GxP. In de snel veranderende praktijk van medicijn- en voedselontwikkeling zijn de gevaren van ongeautoriseerd gebruik van (persoons)gegevens groot en onvoldoende focus op (cyber)security kan tot grote risico’s leiden. Voldoen aan regelgeving op het gebied van privacy- en dataprotectie is een vanzelfsprekendheid voor life science organisaties, maar ook een stevige uitdaging door de complexiteit van het internationale stelsel van wetten en regels. De diversiteit aan wetgeving maakt het moeilijk om te bepalen hoe je compliant kunt acteren. En het is niet altijd evident wie er in de keten nu precies verwerkingsverantwoordelijke en verwerker zijn met betrekking tot (persoons)gegevens.

Een duurzame inrichting

Een adequate inrichting van je organisatie om privacy en dataprotectie in lijn te brengen met de beginselen van GxP vraagt om privacyexpertise, branchekennis, een gespecialiseerde aanpak, focus en structuur. Life science bedrijven realiseren zich meer en meer dat privacy en security niet meer weg te denken zijn uit het dagelijkse werk en dat er naast een projectmatige aanpak een duurzame inrichting binnen de bedrijfsprocessen nodig is. Privacymanagement gaat daarbij veel verder dan alleen het voldoen aan de regels van de GDPR. Maar veel life science organisaties worstelen met het organiseren van onderzoeken en clinical trials die GDPR-compliant zijn, of zijn bang dat privacywetgeving een extra hindernis is die het werk bemoeilijkt. Het is echter niet de GDPR die voor problemen zorgt, maar de manier waarop mensen de regels interpreteren en toepassen. Dat vraagt om een aanpak met veel aandacht voor kennis en bewustwording.

“Privacymanagement voor life science bedrijven gaat veel verder dan alleen het voldoen aan de regels van de GDPR.”

Jelmer Pieters – Managing director DPO Consultancy – MBA CIPP/E

Branche specifieke oplossingen

DPO Consultancy werkt met en voor life science bedrijven aan specifieke producten en oplossingen voor privacymanagement, waarmee zij snel en efficiënt kunnen inspelen op de privacy-uitdagingen in hun branche. Denk aan een specifieke privacy policy, DPIA of informed consent form. Maar ook aan een op maat gemaakte e-learning oplossing voor permanente educatie van medewerkers van life sciences bedrijven. Met behulp van onze best practices, templates en standaardprocedures kan privacymanagement snel, efficiënt en professioneel worden ingericht. En met onze DPO-as-a-service dienstverlening beschik je direct over een ervaren data privacy officer.

Five crucial steps towards a GDPR proof clinical trial

White paper

Stappenplan datalekprotocol

Tool

Life Sciences & Data Privacy

Webinar