Opleidingsprogramma

Vergroot je AVG-kennis

7

Vanuit de DPOC Academie verzorgen wij diverse opleidingen, vanuit een gedegen theoretische basis, aangevuld met onze praktijkervaring. Onze docenten zijn vanuit hun beroepspraktijk in staat theorie en praktijk te combineren en kennis op een prettige en heldere manier over te brengen, zodat je de opgedane kennis direct in de praktijk kunt brengen. Het opleidingsaanbod varieert van een basisopleiding tot verdieping in privacywetgeving en dataprotectie. Daarnaast bieden wij maatwerkoplossingen, specifiek afgestemd op wet- en regelgeving binnen uw branche.

Praktisch

De trainingen zijn praktijkgericht met een hoge mate van interactie door het in groepsverband behandelen van cases.

Hoogwaardig

Samengesteld door ervaren juristen, ICT-professionals, risk managers, business managers en onderwijsdeskundigen.

Hands-on

Alle docenten hebben actuele en relevante hands-on ervaring bij verschillende typen organisaties in diverse branches.

Foundation privacy & data protection

Deze tweedaagse opleiding is bedoeld voor iedereen die zich in de praktijk wil toeleggen op privacy en dataprotectie of die in de dagelijkse werkzaamheden te maken heeft met de AVG en er daarom meer van wil weten. De opleiding is in het bijzonder relevant voor (toekomstige) data protection officers / functionarissen gegevensbescherming, privacy officers, bedrijfjuristen, privacymanagers, risk managers, security officers, compliance officers, ICT-managers, informatiemanagers, controllers, IT-architecten, datamanagers, BI-professionals en beleidsmedewerkers die betrokken zijn bij privacy en dataprotectie.

 

VOORKENNIS

Kennis van dit onderwerp is niet vereist.

LEERDOELEN

 • Worden goed geïmplementeerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
 • Inzicht in de privacy- en gegevensbeschermingsrisico’s die moeten worden beheerd
 • Kennis van de rechten die aan de wet kunnen worden ontleend en hoe deze kunnen worden gefaciliteerd
 • Kennis van de essentie van privacy governance en verantwoorde implementatie van gegevensbescherming

Essentials data protection officer

5 DAGEN | Drie keer per jaar

Deze opleiding reikt alle basiskennis en -vaardigheden aan voor het uitoefenen van de functie van data protection officer (DPO). De deelnemer is na afloop in staat om te adviseren over de inrichting en uitvoering van privacy governance, het privacybeleid te beoordelen, een toezichtplan te maken, toezicht te houden en hierover te verantwoorden en rapporteren, de legitimiteit van verwerkingen te beoordelen, DPIA’s te begeleiden en beoordelen en samen te werken met externe en interne toezichthouders. Na deze opleiding kan de deelnemer zelfstandig als DPO aan de slag.

VOORKENNIS

Foundation privacy & data protection

LEERDOELEN

 • Inzicht in privacy governance en de rol en positie van de DPO

 • Kennis over informatiebeveiliging en privacy by design principes
 • Uit kunnen voeren van een DPIA

 • Kunnen rapporteren en verantwoorden

 

Privacymanagement

5 DAGEN | Drie keer per jaar

Deze opleiding is bedoeld voor (toekomstige) privacymanagers, privacy officers en privacy implementatiemanagers, en voor andere senior functionarissen die op beleidsmatig niveau bij privacymanagement betrokken zijn, zoals chief legal officers, risk managers, security officers, compliance officers, ICT-managers en informatiemanagers. Aan het eind van deze opleiding is de deelnemer in staat om op directie- c.q. senior managementniveau op tactisch niveau uitvoering te geven aan privacy governance en in het bijzonder om leiding te geven aan privacymanagement. 

 

VOORKENNIS

Foundation privacy & data protection

LEERDOELEN

 • Het goed kunnen formuleren van privacybeleid

 • Het op tactisch niveau organisatorisch vorm en inhoud geven aan data privacy management

 • Uitvoering van privacybeleid kunnen aansturen

 

Opleidingen op maat

Uiteraard bieden wij ook maatwerk in opleidingen, waarbij we opleidingen afstemmen op groepsgrootte, kennisniveau, doelgroep, doel en uitvoeringswensen. Bijvoorbeeld incompany opleidingen die geheel afgestemd zijn op uw behoefte.

Permanente educatie via e-learning

E-learning is de makkelijkste én leukste manier om aan de opleidingsverplichtingen van de AVG te voldoen. Altijd en overal beschikbaar op ieder apparaat. Zo zorg je eenvoudig voor permanente, meetbare educatie. En daarmee voor medewerkers die zich bewust zijn van de privacy risico’s en daarnaar kunnen handelen