Permanente AVG-educatie

via e-learning

Het middel om bewustwording te creëren

7

Hoe staat het met de actuele kennis over de AVG bij jouw medewerkers? Hoe bewust en verantwoord gaan ze om met privacygevoelige informatie? Belangrijke vragen, want zij zijn de voornaamste schakel bij het beschermen van persoonsgegevens en het voorkomen van datalekken! Een periodieke opleiding zorgt voor permanent risicobesef en blijvend veilig gedrag. Ons modulair opgebouwde e-learning programma – gericht op leren, trainen en gedragsverandering – creëert bewustwording bij je medewerkers over de gevoeligheid van (persoons)gegevens aan de hand van herkenbare situaties en intuïtieve vragen. Een hoogwaardige en efficiënte manier om aan de verplichting van permanente educatie op het gebied van privacy en dataprotectie uit de AVG te voldoen. Bovendien levert e-learning een aantoonbare bijdrage aan de voortdurende verantwoordingsplicht.

Drie niveaus van bewustwording

Het e-learning programma is modulair opgebouwd en kent drie niveaus: Awareness, Intermediate en Advanced. Samen vormen deze modules een totaaloplossing voor alle benodigde opleidingsniveaus in je organisatie. Uiteraard bieden wij ook maatwerk voor specifieke branche- of organisatiethema’s. Primair worden de modules in het Engelse aangeboden, maar vertaling naar andere talen is altijd mogelijk.

Awareness

In deze module werken we aan jouw bewustzijn en gedrag op het gebied van privacy, persoonsgegevens en informatiebeveiliging. Je leert om veilig en bewust met vertrouwelijke gegevens te werken. Voor iedereen in de organisatie.

 • Wat zijn persoonsgegevens?
 • Waarvoor mag je ze gebruiken?
 • Hoelang mag je ze bewaren?
 • Wat is een datalek en hoe voorkom je datalekken?
 • Wat betekent privacy in jouw dagelijkse werk?

Intermediate

In module 2 leer je om de grondslagen van de AVG toe te passen binnen de processen van jouw organisatie. Je leert om tekortkomingen te constateren en te navigeren in het oerwoud van wet- en regelgeving. Voor iedereen die persoonsgegevens verwerkt.

 • Wat zijn persoonsgegevens en grondslagen?
 • Welke soort verwerkingen zijn er?
 • Dataminimalisatie en bewaartermijnen
 • Beveiliging van persoonsgegevens
 • Datalekken voorkomen en genezen

Advanced

In de module Advanced werk je aan je kennis en vaardigheden om risico’s te signaleren. Je leert hoe je maatregelen kunt treffen om risico’s te mitigeren en te voldoen aan de regels. Voor iedereen met een directe dataprivacy verantwoordelijkheid, zoals de Functionaris Gegevensbescherming.

 • Privacy principes
 • Bijzondere persoonsgegevens
 • Wat is Privacy by Design?
 • Beoordelen en melden van datalekken
 • Data Protection Impact Assessment

Proberen?

Ben je benieuwd wat ons e-learning programma voor jouw organisatie kan betekenen? Je kunt het eenvoudig uitproberen! Vraag een demo-omgeving aan en ontdek hoe de verschillende modules werken en welke stof er behandeld wordt. Zien is geloven!

Eenvoudiger kan het niet

Ontwikkeld in de praktijk

Mirjam de Vaal

Divisie Privacy Officer bij Volker Wessels

 

“Ontwikkeling van functiespecifieke kennis en awareness is met zoveel medewerkers altijd een uitdaging. DPO Consultancy is er uitermate goed in geslaagd hier een oplossing voor te vinden en daarom besloten wij mee te investeren in de ontwikkeling van een AVG e-learning programma dat geschikt is voor alle soorten organisaties, van klein tot groot. Wij zien dat met deze vorm van permanente educatie de bewustwording enorm toeneemt, waardoor er echt een wall of compliance ontstaat.”