TOOL

Stappenplan Transfer Impact Assessment

Wanneer je organisatie persoonsgegevens doorgeeft aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER), is het belangrijk om in deze landen te zorgen voor hetzelfde beschermingsniveau. Als je bijvoorbeeld persoonsgegevens vanuit Duitsland naar de VS verstuurd, is het van belang dat gegevens op hetzelfde niveau beschermd worden in de VS. In sommige gevallen bent u wettelijk verplicht om daarvoor een Transfer Impact Assessment (TIA) uit te voeren. In dit stappenplan leggen we wanneer je een TIA moet uitvoeren en welke stappen je moet doorlopen bij een TIA.

  • Uw gegevens worden verwerkt conform ons privacy beleid.
7

Wanneer je organisatie persoonsgegevens verstuurd naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER), is het erg belangrijk om te zorgen voor hetzelfde beschermingsniveau. In sommige gevallen bent u wettelijk verplicht om een Transfer Impact Assessment (TIA) uit te voeren. In dit stappenplan leggen we je uit welke stappen je moet doorlopen bij het uitvoeren van een TIA.