Legitimate Interest Assessment (LIA) Checklist

Legitimate Interest treedt op als de andere rechtsgrondslagen niet van toepassing zijn. Als organisatie moet je bepalen op welke rechtmatige grondslag je je beroept om ervoor te zorgen dat je voorgestelde verwerking rechtmatig is. Deze checklist helpt je om te beoordelen of je het legitieme belang kunt inroepen voor een specifieke verwerkingsactiviteit.

A Privacy Compliance Assessment

Download now our LIA Checklist!

Bekijk onze privacyverklaring.

Prefer a direct contact?

We look forward to help you!