ASSESSMENT

Data privacy-audit:
Bepaal waar je staat en welke acties je moet nemen

Met deze data privacy-audit toetsen we grondig in welke mate jouw organisatie aan de eisen van de AVG voldoet. Een gedegen inventarisatie zorgt voor het juiste inzicht en legt ook direct de aandachtspunten bloot. Zo ontdek je de risico’s die je loopt op het gebied van privacy en dataprotectie.
  • Your data will be processed in accordance with our privacy statement.
7
Hoe werkt het?
Naast bestudering van alle aanwezige documentatie worden alle relevante stakeholders geïnterviewd. Alle informatie die hieruit komt, wordt volgens een vaste methodiek getoetst aan de wettelijke vereisten vanuit de AVG en alle andere relevante wet- en regelgeving, zoals de Uitvoeringswet AVG en de Telecommunicatiewet. Alle bevindingen worden vertaald naar duidelijke aandachts- en actiepunten voor de organisatie om mogelijke risico’s te mitigeren.
Wat mag je van ons verwachten?
DPO Consultancy is de aangewezen partner voor een onafhankelijke en professionele audit. Onze ervaren privacy experts zijn op de hoogte van alle actuele wet- en regelgeving – nationaal en internationaal – en beheersen alle aspecten van goed privacy en dataprotectie beleid. Bovendien kunnen zij alle onderkende risico’s en aandachtspunten classificeren en vertalen naar concrete actiepunten die jouw organisatie kan uitvoeren om compliance met wet- en regelgeving te verbeteren. Uiteraard leggen zij alle aspecten vast in een professionele rapportage.